Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
 Μάσκες 

Lift C.V.S.

Result : exfoliates the skin and lifts and re-sculpts the face.

Product description : Lift C.V.S. enables a manual face lift. It consists of a lotion and an exfoliating, regenerating powder. Together with smoothing, pinching, vibrating and modeling movements, this product stimulates the epidermis and redefines the oval of the face. It is recommended for devitalized and/or seborrheic skin.

For professional use only


Lift C.V.S.