Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
  Στοχευμένοι Οροί

Sérum Matriciel Visage

Result: Tightens the features, increases the viscoelasticity of the skin tissue and restores the structure and volume of the face.

Product description: Addressing one of the most complex and inevitable problems, i.e. the progressive sagging of the face, Sérum Matriciel Visage, using more than 10 active ingredients, combines a double action:

- Intensified volumes and filled facial hollows

- Surface tensor

It provides immediate and lasting results on the cheeks, jowls, neck and oval of the face.

Direction for use: Onto the face, the oval of the face, the neck and décolleté. Avoid contact with the eyes. External use only.Take 1ml (press 4 times) of Sérum Matriciel Visage. Onto clean skin, apply the serum over the entire face, neck and décolleté in gentle ascending movements until complete absorption.


Sérum Matriciel Visage