Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
 Αυθεντικοί Οροί

Sérum A-Glyca

 Result :  Acts against the phenomenon of glycation.

 Product description : It is ideal for skins affected by skin aging.

 Direction for use :  Take a few drops of the Serum A-Glyca. Onto clean skin, apply the serum morning and night over the entire face, neck and décolleté using gentle ascending movements until the complete absorption of the product.


Sérum A-Glyca