Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
 Αυθεντικοί Οροί

Elastine

Result: Corrects wrinkles.

The Elastine serum is a true anti-wrinkle product that stimulates synthesis of elastin, the protein responsible for skin tissue elasticity. It reduces fine lines and established wrinkles and prevent it from forming. The skin is visibly smoother and tighter.

Direction for use: apply 1ml of serum every morning and/or evening to a cleaned skin, on the entire face, neck and décolleté. Gently massage using ascending movements until product is completely absorbed.


Elastine