Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
 Αυθεντικοί Οροί

Amniotique

Amniotique serum is an incomparable source of moisture which helps maintain the skin's water level at the maximum. Its hydro-fixing active ingredients help the cells capture water and store it in the upper layers of the skin, which neutralizes the effects of skin dryness for a long-lasting action. The skin's water balance is optimal, ensuring unparalleled comfort.

Directions for use: Take 1 ml of Amniotique serum. Apply the serum to a clean skin on the entire face, neck and décolleté in gentle ascending movements until product is completely absorbed. 


Amniotique