Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
 Αυθεντικοί Οροί

Extraits Tissulaires

Result : moisturizes and revitalizes the skin.

Product description : this moisturizing and revitalizing bio-serum soothes stressed skin and prepares it for more intensive treatment. It is recommended for all skin types, even reactive skin and/or seborrheic skin and is ideal for young skin.

Direction for use : take 1/2 cc of Sérum Extrait Tissulaire. Apply the product to clean skin over the entire face, neck and décolleté, lightly massaging it upwards until the product has been entirely absorbed.


Extraits Tissulaires